Susanne Klaar

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

E-post: susanne.klaar@hb.se

Signatur: SUKL

Jag är verksam som lektor med inriktning mot förskoledidaktik och jag har ett specifikt intresse för förskolebarns naturlärande och förskollärares undervisning med naturinnehåll. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan januari 2013, och gick innan dess en forskarutbildning vid Örebro universitet där jag ingår i den ämnesövergripande forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-Making in Educational Discourses).
Jag har en bakgrund som förskollärare och Ma/No lärare år 1-7 och mina forskningsintressen handlar om vad det betyder att som förskolebarn lära om natur, på vilka sätt som förskollärare bidrar och hur förskolans värden och traditioner medverkar i dessa lärprocesser. Jag är också intresserad av att utveckla analysmetoder för att undersöka barns lärande, både när det gäller forskning och pedagogisk praktik.

Länk till min avhandling (pdf)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Externa publikationer

Naturorienterad utbildning i förskolan - Pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner