Svenljunga

Ett kreativt lärrum som bidrar till inkluderande lärmiljöer

Svenljunga

Vetenskaplig ledare för ULF-samarbetet var Per Nordén. De tre övriga forskarna från Högskolan i Borås var Josefina Eliaso Magnusson, Johanna Mellén och Susanne Klaar. Tillsammans ansvarade de för varsin projektgrupp.

ULF-samarbetet organiserade 40 lärare och bland dessa fanns även rektorer, specialpedagoger, o.s.v. Till en början kretsade projektgrupperna kring att låta lärare få tid att reflektera över undervisningens form och innehåll, såsom: hur kan vi förbättra kvalitén i undervisningen? På vilka sätt kan vi gemensamt undersöka sambanden mellan undervisningen och elevernas lärande?

Genom forskningscirklar kom varje projektgrupp att mejsla ut sin egen specifika väg framåt. De fyra projektgrupperna behandlade: aktionsforskning, läsecirklar, föreläsningar, studier av enskilda begrepp såsom: critical bifocality, tydliggörande pedagogik, m.m. Flertalet förstelärare, genomförde under våren 2022 klassrumsinterventioner med sina elever (intervjuer, observation, enkäter etc.) för att kartlägga, utreda och analysera olika former av anti-pluggkultur.