Tina Yngvesson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4669

E-post: tina.yngvesson@hb.se

Rumsnummer: A609

Signatur: TIYN

Tina Elisabeth Yngvessons forskning tar avstamp i läroplanen för förskolan och lägger fokus på relationen mellan förskolan och hemmet ur ett vårdnadshavarperspektiv. Forskningen tar sig an styrdokuments texter om tillitsfulla relationer mellan hemmet och förskolan, och undersöker hur dessa tolkas, förstås och kommer till uttryck i praxis. Tinas forskning främjar barnens och vårdnadshavarens röst och centralt i arbetet är begreppen föräldraengagemang och samverkan. Genom att lyfta dessa begrepp i ett kritiskt perspektiv, belyser Tinas forskning några av de utmaningar som finns, både i förskolans praktik och förskolans styrdokument.

Tina arbetar som doktorand i pedagogik vid HLK och universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, där hon undervisar i Förskollärarprogrammet. Tina är utbildad pedagog, har en masterexamen i pedagogisk forskning och har tidigare arbetat flera år i förskola- och förskoleklass. Tina har också arbetat inom större internationella projekt med fokus på föräldraengagemang och barns tidiga lärande, samt publicerat flera kapitel i olika antologier om barns utveckling, relationer mellan hem och förskola och yngre barns lärande.