Yohann Opolka

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4313 E-post: yohann.opolka@hb.se Rumsnummer: S434 Signatur: YOOP