Yohann Opolka

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4313

E-post: yohann.opolka@hb.se

Rumsnummer: S434

Signatur: YOOP