Li Guo

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4522

E-post: li.guo@hb.se

Rumsnummer: U303

Signatur: GUO

Jag arbetar som postdoktor inom området textilteknologi med fokus på att utveckla textila sensorer och elektroder inom medicin och sjukvård.

För närvarande arbetar jag inom projektet ”A Smart Textile Platform for Personalised Textiles with a Special Focus on Prosthetics”. Projektet stödjs av KK-stiftelsen och pågår under två år. Syftet är att ta fram smarta textila lösningar för att förbättra användarkomforten genom att utveckla en personlig protesstrumpa. Projektet kommer att kombinera spjutsspetsteknologi från Smart Textiles vid Högskolan i Borås med industriellt kunnande från tre parter: Integrum AB, Bola AB samt Lindhe Xtend AB.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009. Innan det studerade jag till textilingenjör vid Ghent University i Belgien. Jag tog min doktorsexamen i juni 2014 vid Tampere University of Technology i Finland.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Textile-Based Sensors and Smart Clothing System for Respiratory Monitoring.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper