Camilla Lindelöw

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4362

E-post: camilla.lindelow@hb.se

Rumsnummer: c403

Signatur: CMLI

Jag är doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap sedan hösten 2022. Mitt arbete handlar om data och datakällor som används inom bibliometri/scientometri. Jag är intresserad av hur forskare och deras publikationer representeras genom metadata.

Jag har tidigare arbetat på universitets- och högskolebibliotek samt på Kungliga biblioteket med frågor som rör vetenskaplig kommunikation, bibliometri och öppen vetenskap.

Camilla Lindelöw