David Eriksson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4297

E-post: david.eriksson@hb.se

Rumsnummer: C806

Signatur: DAE

Min forskning är inriktad på design av försörjningskedjor, ett omfattande forskningsområde där jag använt mig av kritisk realism för att utforska olika aspekter. Detta inkluderar design av försörjningskedjor för specifika strategiska mål, interaktionen mellan försörjningskedjor och hur aktörer uppfattar sitt ansvar, samt faktorer som påverkar möjligheter att producera i Sverige. Min forskning har vunnit priser för framgångsrik samproduktion med industrin och jag har erhållit flera utmärkelser för publiceringar och granskningsuppdrag. Jag har även engagerat mig i organisering av konferenser och innehaft flera redaktionella positioner. För närvarande är jag biträdande redaktör för European Business Review.

Undervisning är en passion inom mitt akademiska arbete. Jag är särskilt stolt över att ha blivit flerfaldigt nominerad och att ha vunnit utmärkelsen Årets lärare vid Tekniska Högskolan i Jönköping, samt att jag har erhållit det pedagogiska priset vid Högskolan i Borås. Min undervisningsmetodik grundar sig på etablerade lärandemodeller och jag strävar efter att införa vetenskaplig progression i utbildningsprogrammen. Min undervisning är kopplad till försörjningskedjor, vetenskapsmetodik, samt examensarbeten.

Akademisk bakgrund

  • 2009: Högskoleingenjörsexamen i Industriell ekonomi, Högskolan i Borås.
  • 2009: Teknologie kandidatexamen i Industriell ekonomi, Högskolan i Borås.
  • 2009: Teknologie magisterexamen i Industriell ekonomi, Högskolan i Borås.
  • 2012: Teknologie licentiatexamen i Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Tekniska Högskola.
  • 2014: Filosofie doktorsexamen i Textilt management, Högskolan i Borås.
  • 2018: Docent i logistik, Tekniska Högskolan i Jönköping.

ORCID