David Eriksson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4297 E-post: david.eriksson@hb.se Rumsnummer: C806 Signatur: DAE

Jag arbetar som universitetslektor inom industriell ekonomi. Min doktorsexamen är inom textil management från Högskolan i Borås och jag är docent i logistik vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Min forskning fokuserar på design av försörjningskedjor och hur designen påverkar eller påverkas av andra områden. Under min doktorandperiod så var dessa områden först produktutveckling och senare ansvar och hållbarhet. Forskningen har sedan förgrenat sig till att inkludera ämnen såsom återflyttning av produktion, företagsförmågor kopplade till konkurrenskraft och vetenskapsfilosofi. Jag är biträdande redaktör vid European Business Review.

Jag började undervisa som extralärare 2006, parallellt med kandidatstudier. 2014 började jag som universitetsadjunkt och senare universitetslektor vid Högskolan i Borås. 2016 tog jag anställning som universitetslektor vid Tekniska högskolan i Jönköping, där jag 2018 blev utnämnd till docent.