Skräddarsydda tillvägagångssätt för att förebygga matsvinn

kontextspecifika åtgärder inom storkök

Skräddarsydda tillvägagångssätt för att förebygga matsvinn

Projektet fokuserar på att förebygga matsvinn i restauranger genom att bedöma, utforma, genomföra och utvärdera kontextspecifika modeller för att förebygga matsvinn. För att effektivt tackla matsvinn är det avgörande att bedöma kontextspecifika modeller inom olika restaurangkök. Dessa strategier tar hänsyn till varje köks unika omständigheter, såsom menyerbjudanden, kundpreferenser och operativa begränsningar. Projektpartnerna inkluderar två skolkök och en kommersiell restaurang.

Projektet består av tre arbetspaket:

  1. Bedömning av kontextkänsliga faktorer som bidrar till att generera matsvinn i de deltagande köken
  2. Identifiering, utformning och genomförande av strategier för att förebygga eller minska matsvinn i de deltagande köken
  3. Utvärdering av effektiviteten hos de genomförda strategierna för att generera kunskap som kan tillämpas och generaliseras till andra kommersiella kök i Europa.

Forskningsresultaten kommer att omfatta strategier och deras potential att förebygga matsvinn i restaurangkök.