Maria Persson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4275

E-post: maria.persson@hb.se

Signatur: MAPE