Avancerade textilstrukturer

Avancerade textilstrukturer

Forskningsgruppens avancerade textilstrukturer studerar och utvecklar:

  • Textilstrukturer
  • Hållbara fibrer
  • Garnstrukturer
  • Mekanisk återvinning

Vår forskning har en tillämpad orientering baserad på avancerade analysmetoder i kombination med laboratorieexperiment.

Denna forskargrupp syftar till att utveckla innovativa hållbara processer, material och applikationer för textilier.

Forskargruppen har stor relevans för sitt område och med gruppens vetenskapliga excellens genomförs viktiga forskningsinsatser för mer hållbara textilprodukter.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare