Hållbar Fiber Toolkit 3 - 2023

Hållbar Fiber Toolkit 3 - 2023

Sustainable Fibre Toolkit är tänkt som en hjälp och inspiration för inköpare, handlare, designers och tillverkare att kunna göra bästa möjliga val när det gäller miljömässiga och sociala aspekter.

För medlemmar i TEKO finns boken, Sustainable Fibre Toolkit, att ladda ner.

Kontakta TEKO om du vill beställa ett fysiskt exemplar av boken Info@teko.se