Mikael Eriksson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4453

E-post: mikael.eriksson@hb.se

Rumsnummer: D528

Signatur: MIER

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap inom den nationella forskarskolan ReSource. Min forskning kretsar kring hur experter skapas och hur lekmän väljer mellan experter som inte håller med varandra.

Jag började min doktorandanställning hösten 2023. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i sociologi, statsvetenskap och filosofi från Utrecht University College och en masterexamen i psykosociala studier från Birkbeck, University of London. Jag har även arbetat och praktiserat på bland annat Utrikesdepartementet, Europeiska utrikestjänsten, Myanmar Centre for Economic and Social Development och Tillväxtverket.

Forskarskolan ReSource – Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer