Ola Pilerot

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4329 E-post: ola.pilerot@hb.se Rumsnummer: C524 Signatur: OPI

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Design researchers' information sharing: The enactment of a discipline

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper