Forskarskolan ReSource – Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer

Forskarskolan ReSource tar sin utgångspunkt i den samtida informationskrisen, som karakteriseras av spridning av felaktig information, desinformation och konspirationsteorier, kommersialiseringen av informationsinfrastrukturer, en ökad användning av AI-teknologier, samt minskat förtroende för traditionellt trovärdiga institutioner. Forskarskolan syftar till att utforska informationsläsning och källkritik genom en analys av samspelet mellan föränderliga (kommersiella) informationsinfrastrukturer, samhällsinstitutioner, och de krav som ställs på människor i olika roller.

Mer information om forskarskolan, aktiviteter och kurser finner du på sidan ReSource: Transforming Reading and Source Criticism in Digital Cultures

Kontakt

Anna Lundh, koordinator, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Telefon: 033-435 59 91
E-post: anna.lundh@hb.se