Peter Lundgren

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

E-post: peter.lundgren@hb.se

Signatur: PTLU