Ny artikel tar itu med legitimeringsanspråk kring hållbar konsumtion

 

I en nyligen publicerad artikel tar Niklas Sörum itu med itu med behovet av att förstå hur företag använder sig av diskursiva-visuella strategier för att legitimera produkter och konsumtionspraktiker i syfte att engagera samhället i ett mer hållbart beteende.

Studien är baserad på en fallstudie av den svenska viltköttsmarknaden och identifierar tre strategiska diskursiv-visuella interventioner som marknadsaktörer engagerar sig i för att förändra befintliga normer och innebörder: 1. estetisering och exotisk inramning, 2. närhetsanspråk och lokalisering, och 3. Misskrediterande av institutionella normer.  Tidigare studier som bygger på institutionell teori tenderar att fokusera på symboliska och diskursiva resurser, men denna studie betonar de visuella praktiker som är involverade i de legitimationsanspråk som marknadsaktörer mobiliserar. 

Läs rapporten: Sörum, N (2024) Legitimizing sustainable game meat consumption: a discursive-visual approach to legitimacy claims, Consumption Markets & Culture, DOI: 10.1080/10253866.2024.2356836