Hur kan AI effektivisera plan- och beslutsprocessen för fastighetsutveckling och utnyttjandet av befintliga fastigheter?

Vi förväntar oss att projektet skall ge en ökad förståelse hur AI kan lösa för branschen välkända problemställningar, vilka idag är för komplexa och tidskrävande för att bygga in i dagens ledningssystem.

Det konkreta resultatet kommer att vara ett så kallat Proof of concept för två fall:

  • Fastighetsutveckling – hur kan AI stödja prospekteringsprocessen med marknads- och riskanalys
  • Fastighetsförvaltning – hur kan AI stödja planering och effektivisering av befintlig verksamhet i befintlig byggnad/lokal

Projektet är finansierat av Gunnar Ivarsons Stiftelse och utförs inom ramen för Centrum för Digitalisering och AI Sweden.

Läs mer om projektet AI för optimerad fastighetsutveckling och -förvaltning