AI för optimerad fastighetsutveckling och -förvaltning

AI för optimerad fastighetsutveckling och -förvaltning

Digitalisering, inklusive digital innovation, AI och maskininlärning, är de starkaste transformativa krafterna i dagens samhälle och leder till att enorma möjligheter för näringsliv, offentlig sektor och akademin skapas. Tidigare forskning visar emellertid att befintliga organisationer har svårt att anpassa sin verksamhet för att maximera de möjligheter som följer med denna snabba utveckling.

Högskolan i Borås har tillsammans med Bygg-Fast och Regionservice inom VGR fört en diskussion om hur AI kan stödja bland annat fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning för att öka effektivitet, robusthet och hållbarhet i dessa processer vilket resulterat i detta projekt.

Genom att på ett strukturerat sätt analysera ett företag som arbetar med fastighetsutveckling utifrån ett rent kommersiellt perspektiv samt en förvaltning inom en region kommer en nyanserad bild av de olika verksamheterna och deras utmaningar kunna ges. Med denna kunskap som bas är syftet att skapa ett beslutsstödsystem baserat på maskininlärning och AI som kan bidra till en mer automatiserad och effektiviserad process som leder till en ökad konkurrenskraft samt en mer hållbar utveckling av samhället.

Vi förväntar oss att projektet skall ge en ökad förståelse hur AI kan lösa för branschen välkända problemställningar vilka idag är för komplexa och tidskrävande för att bygga in i dagens ledningssystem. Det konkreta resultatet kommer att vara ett så kallat proof of concept för två fall.

  • Fastighetsutveckling – hur kan AI stödja prospekteringsprocessen med marknads- och riskanalys
  • Fastighetsförvaltning – hur kan AI stödja planering och effektivisering av befintlig verksamhet i befintlig byggnad/lokal

Inom projektet ingår också ett examensarbete inom Affärsingenjörsprogrammet Bygg, vid Högskolan i Borås.

Illustration av de globala målen. Mål 4, god utbildning för alla. Mål 9, Hållbar industri, infrastruktur och innovationer. Mål 11, Hållbara städer och samhällen.


Kontakt

För frågor om projektet vänligen kontakta Jonas Waidringer vid Högskolan i Borås eller Peter Bellevik, VD ProFlow eller Martina Thelfer, Utvecklingschef Regionsservice.