Industri 4.0 beviljades Sparbanksstiftelsen Sjuhärads bidrag

Porträtt av Magnus Bengtsson och illustration

Sektionen för ingenjörsvetenskap har tilldelats 42 000 kronor för att utveckla utbildningens laborativa arbete utifrån konceptet Industri 4.0. Laborationerna ska på ett tydligt sätt kunna visa hur olika industriprocesser kan genomföras och optimeras med hjälp av maskininlärning. Algoritmer pusslas ihop i neurala nätverk och testas sedan i laboratoriet för att studera hur effektiva algoritmerna är på att lösa uppgifter. I det här fallet uppgifter som styr logistik och tillverkning.

– Vi har tidigare fått Sparbanksstiftelsen Sjuhärads bidrag för inköp av robotar som är självkörande. Med det tidigare och det nya bidraget kan vi bygga upp en lagerstruktur som visar produktionsprocessen. Nu kan vi också fördjupa forskningen kring hur vi kan optimera logistiken och tillverkningsprocessen genom maskininlärning och AI. I laboratoriet kommer vi också kunna studera den ekonomiska aspekten. För studenterna kommer det bli en viktig del att ha ett fysiskt labb där processer kan visas och demonstreras, säger Magnus Bengtsson, universitetslektor och docent inom produktoptimering.

Målet framåt är att laboratoriet ska kunna integreras i fler utbildningsområden på högskolan.

– Det kommer vara möjligt för studenter att studera hur exempelvis ekonomiska beslut påverkar industriella processer och studerande inom automation och AI kommer att kunna prova ut sina program i en verklig industrisituation.

Dessutom kommer laboratoriet att kunna ta emot besökare från näringslivet, som både kan se och testa hur deras produktion kan optimeras i samarbete med studenter och forskare.

– Med tanke på den korta tid vi jobbat med det så är det en stor utnämning och bevis för att det vi utvecklar här kan bidra till samhället. Jag upplever att vi fått väldigt bra stöd från högskolan. Det ger mig en positiv framtidstro att se fler samarbeten i användningen av den laborativa Industri 4.0 processen och samtal som leder till nya forskningsfrågor, fortsätter Magnus Bengtsson.

Så här fördelas pengarna inom kategorin utbildning för de bidrag som går till Högskolan i Borås

  • Inköp av Pointcarre för digital formgivning. Saina Koohnavard, 45 000 kronor
  • Examensutställning EXIT2021 och Mässan DDW. Saina Koohnavard, 75 000 kronor
  • Examensvisning Modedesign - Internationell 2021. Saina Koohnavard, 75 000 kronor
  • EXIT2021 - Examensvisning Modedesign Borås. Saina Koohnavard, 50 000 kronor
  • Industri 4.0 processautomation för labb inom IoT. Magnus Bengtsson, 42 000 kronor

Läs mer

Läs mer om samtliga bidragsmottagare på Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Läs mer om hur Sparbanksstiftelsen Sjuhärad stöttat högskolan genom åren