Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads främsta uppgift är att främja sparsamhet genom att bevara och utveckla den gamla sparbanks- och föreningsbanksrörelserna idéer och värderingar. Stiftelsen främjar även forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott. Detta genom att dela ut ekonomiska bidrag till fysiska eller juridiska personer vars målsättning sammanfaller med stiftelsens, den att göra Sjuhäradsbygden till en attraktivare plats att leva på. 

Läs mer