Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Bidragen delas ut under högtiden Days of Knowledge.

Bidrag i kategorin forskning 2021

  • Digital storytelling i sociala medier förlänger användningstiden för kläder, 170 000 kronor
  • Funktionella textilier för avlägsnande av läkemedel från avloppsvatten, 300 000 kronor
  • Informationshantering och samverkan vid risk för översvämning i Sjuhäradskommuner, 125 000 kronor
  • Biodegradation of renewable composites, 200 000 kronor
  • Granta Edupack, programvara för hållbar utveckling av återvinningsbara textila polymermaterial, 160 000 kronor
  • Matvalsundersökning kring upcycled mat, 130 000 kronor
  • Application for Scientific Equipment – SimaPro Software for Life Cycle Assessment Studies, 46 000 kronor.