Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Bidragen delas ut under högtiden Days of Knowledge.

Bidrag i kategorin forskning hösten 2020

 • Kvarn för provberedning av svårmalda material, 200 000 kronor.
 • Nordiska kulturpolitiska konferensen i Borås, underhållning av kulturskapare, stadsvandringar med mera, 50 000 kronor.
 • Svampfibrer av matavfall – spinns till textilmaterial, 100 000 kronor.
 • Utrustning för återanvändning av kläder och textil,  175 000 kronor.

Bidrag i kategorin utbildning, hösten 2020

 • Bok om Väfskolan i Borås 1866-2009, 200 000 kronor.
 • Interaktiv lärmiljö, 150 000 kronor.

Bidrag inom kategorin forskning våren 2020

 • Konsolidering av Data as impact forskningslabb, 150 000 kronor.
 • Styvhetsmekanik för pappersgarn, 150 000 kronor.
 • Prehospitalt vårdande av patienter med andnöd, 100 000 kronor.
 •  Garment tracing integrating CryptoTag & Blockchain, 100 000 kronor.
 •  Knitting textile conductive wires inside fabrics, 150 000 kronor.
 •  Utrustning för en effektiv plastbearbetning, 150 000 kronor.
 •  Från avfall till bioplast, 45 000 kronor
 •  Lab Equipment for Research in Resource Recovery, 200 000 kronor.
 •  Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala medier, 160 000 kronor.

Bidrag inom kategorin utbildning våren 2020

 •  Examensutställning EXIT20 i Borås & Mässan DDW, 75 000 kronor.
 •  EXIT - Examensvisning Modedesign Borås 2020, 40 000 kronor.
 •  Licenser CLO, VR-program, Datorer & Headsets 2020, 75 000 kronor.