Inkluderingskonferensen ECER

Den stora europeiska ECER-konferensen som ägde rum den 4-7 september 2018 i Bolzano hade Inclusion and exclusion - Resources for Educational Research som tema. I denna deltog RCIW-medlemmar i ett symposium om hur man samarbetar i stora inkluderingsprojekt med en eller flera kommuner men också om hur man kan använda metoden Photo Elicitation Interviews i forskning där elevperspektiv ingår.

På bilden syns universitetslektor Lill Langelotz, Högskolan i Borås, docent Anita Norlund, Högskolan i Borås, doktorand Line Skov Hansen, Ålborgs universitet och professor Julie Allan, Birmingham university.