Internationellt nätverksmöte i Lübeck

I fyra dagar träffas det internationella nätverket Pedagogy, Education and Praxis utanför Lübeck för gemensamt nätverksmöte och gemensam forskning. Nätverkets ambitioner går väl i linje med RCIW:s intentioner, det vill säga att samarbeta med lärare och andra professioner inom utbildning för att bidra till social rättvisa. RCIW-medlemmarna Lill Langelotz och Anita Norlund, liksom Kathleen Mahon, alla från Högskolan i Borås, deltog.

På fotot diskuteras ett av sex artikelmanus som är skrivna av nätverkets medlemmar. Tillsammans bildar manusen underlag för en antologi som är planerad att ges ut 2020.