Nytt nummer av Paideia ute nu

I det här numret av Paideia kan du läsa följande artiklar:

  • Utbildningsforskning och utbildningspraxis i Norge 
  • Dokumentation för daghem? för vad och för vem?
  • Daghemmen arbetar för att förbättra
  • Kommentar: Forskningsbaserad kunskap och data inom utbildningssektorn

Tidskriften Paideia har en praktikorienterad profil, men har också en hög akademisk nivå. Tidskriften innehåller peer-reviewade artiklar som behandlar aktuella ämnen från praktiken, intervjuer, debatter och bokrecensioner. Målgruppen är lärare, skolledare, utbildare och chefer i förskolor, utbildningskonsulter, studenter, lärare och forskare. Publicerad av Center for Practical Education Research (SEPU) (Inland College), Institutionen för kultur och lärande (Aalborg University), RCIW - Praktiknära forskning (Högskolan i Borås) och Dafolo Förlag.