Covid-19 temat i nya numret av Paideia

Ett nytt nummer av tidskriften Paideia har just kommit ut och temat är covid-19.

Här belyses pandemin och dess konsekvenser ur förskolebarns, grundskoleelevers, gymnasieelevers och föräldrars perspektiv.

Om Paideia

Tidskriften Paideia är ett nordiskt samarbete om pedagogisk forskning som utkommer årligen i maj och november.

Docent Anita Eriksson och professor Anita Norlund, båda vid sektionen för förskollärar- och lärarutbildningen är två av tidskriftens redaktörer.

Om du vill beställa Paideia kan du göra det hos Dafolo förlag.