RCIW på Vidareinformatörsdagen

Den 19 februari anordnades den så kallade Vidareinformatörsdagen för Västsveriges studie- och yrkesvägledare här på Högskolan i Borås. Anita Norlund och Magnus Levinsson från RCIW resonerade där kring ett antal myter om hjärnan som florerar i utbildningssammanhang. Frågor som besvarades var: Vilka är dessa myter? Var kommer de ifrån? Vad vet vi idag? Och vilka positiva konsekvenser medför det för utbildning om myterna spräcks? Den senare frågan knöt an till lärares och elevers villkor och därmed till RCIW:s rättvisefokus.