Anita Norlund på Lärarförbundets scen under Bokmässan

 

Under årets version av Bokmässan i Göteborg framträdde JEDi:s forskargruppsledare Anita Norlund på Lärarförbundets scen. Norlund presenterade först resultat från VR-projektet Fakturan, fortbildningen och forskningen. Därefter följde ett panelsamtal med utbildningsminister Anna Ekström, gymnasieläraren Hjalmar Holgersson, Lärarförbundets förste vice ordförande Maria Rönn. Samtalet leddes av Lisa Heino från Lärarförbundet.  


Särskilt stor uppmärksamhet fick det preliminära resultatet att mycket av nutida fortbildning som skolor betalar för tycks uppmuntra lärare till en individualiserad blick på elever där elever ses som biologiska, neurologiska eller psykologiska varelser. Innehåll som rör mellanmänskliga frågor, som social rättvisa eller klimathot, får så här långt i studien betydligt mindre plats. Anna Ekström såg resultatet som en effekt av en skolmarknad.