Forskare från JEDi vid Institutionen för pedagogiskt arbete var representerade vid världskongressen om specialpedagogik

Från Institutionen för pedagogiskt arbete presenterades abstractet med titeln ”Didactic methods regarding language and interaction in Swedish special schools (Interteach)”, skrivet av universitetslektorerna Pia Nordgren och Jörgen Frostlund. Syftet med studien är att identifiera didaktiska metoder som används inom grundsärskolan i Sverige för att främja språk och interaktion avseende elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (särskilt autism). Vid världskongressen var universitetslektor Pia Nordgren vidare chair för en session, där Inclusive education diskuterades.

Kongressen präglades detta året av den pågående pandemin på så sätt att diskussionen om Covid-19 genomsyrade många diskussioner. I ett meddelande via kongressens styrgrupp skrivs:

 “The ”New Normal” way of life is changing the whole concept of our well-being. The reality of our research capability has been called to question, our quick response to any changes that can affect our existence as academicians and professionals, most especially what we can collectively contribute to the knowledge domain within our research areas now depend mostly on online resources”.