Elitidrottens roll i välfärdssamhället – föreningsliv, samhällsengagemang och sponsorer.

Våren 2019 påbörjar Marcus Gianneschi ett nytt forskningsprojekt tillsammans med professor Margareta Oudhuis som handlar om elitidrottsföreningar och det samtida välfärdssamhället.Projektet är placerat vid Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan.

Forskningsprojektet knyter an till ett växande internationellt forskningsfält rörande medlemsstyrda organisationers roll i välfärden och den utveckling som pågår när det gäller exempelvis idrottsföreningars allt större sociala ansvarstagande. Det är av intresse att förstå idrottsföreningar och dess roll i samhället som en viktig form av organiserad konsumtion.