Ny artikel publicerad

Vad?

Konsumenter (och kunder) tillskrivs ofta en allt viktigare roll när det gäller utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Det handlar bland annat om att konsumenter ska och bör ta ansvar för sina produktval och sin konsumtion i riktning mot mer socialt och klimatmässigt hållbar konsumtion. Ett inslag i den här trenden är att vi allt oftare möts av bilden av att många konsumenter använder olika digitala hjälpmedel som t.ex. social media eller smartphone-appar för att avgöra vilka varumärken och produkter som stämmer överens med deras etiska uppfattningar. Det kan handla om information som gör det enklare att handla Kravmärkt, hitta produkter där djurhållningen håller hög standard eller att företaget som producerar produkten jag köper erbjuder sjysta arbetsförhållanden.

Och?

De som använder de här apparna ”röstar med plånboken” vilket förstås påverkar företagen på olika sätt, bland annat genom att varje gång de väljer till exempel en etiskt certifierad produkt framför en konventionell produkt ”sända en signal” till marknaden. Många gånger är det civilsamhällesaktörer som t.ex. föreningar eller sociala rörelser som exempelvis Naturskyddsföreningen som tillhandahåller marknadsinformationen och på så vis försöker påverka konsumenters preferenser.

Nu då?

Ett vanligt argument är att marknadsförare bör höja ambitionerna för att öka synligheten på sina etiska åtaganden för att på så vis vinna över konsumenter till sin sida.

Men, är det verkligen så här det går till? Är detta en komplett bild? Föreställningen om att våra konsumtionsval blir allt mer digitalt understödda och kanske framför allt mer etiskt välinformerade när digital marknadsinformation finns tillgänglig via ett enkelt klick på mobilen eller en snabb produkt-skanning i butiken bör problematiseras. Använder konsumenter verkligen de smarta appar som utvecklas för att öka antalet etiska produktval i butik? Många gånger utvecklas till synes fantastiska lösningar som inte sprids vidare eller accepteras av konsumenter. Finns det några hinder som gör att konsumenter är tveksamma till att använda den här typen av hjälpmedel när de shoppar? Det här är frågor som analyseras i den här artikeln.

Vad är etiska konsumtions-appar?

Etiska konsumentappar har utvecklats för att konsumenter ska kunna fatta välinformerade beslut om vilka märken eller företag som de vill stödja baserat på ett antal etiska kriterier (t.ex. rättvis handel, miljöaspekter, hälsa). Marknadsförare känner till att konsumenter använder sina mobiltelefoner för att undersöka alternativ när de shoppar, för att jämföra priser eller kontrollera tillgänglighet. Marknadsförare vet också att konsumenter i allt större utsträckning föredrar socialt medvetna och miljövänliga företag. App-tillverkare har anpassat sig till skärningspunkten mellan att använda mobilen för att undersöka produkter och en framväxande etisk konsumtionskultur. Dessa plattformar, som ofta tillhandhålls och utvecklas av civilsamhällesaktörer, gör det möjligt för konsumenter att fatta beslut i farten om vilka märken de vill stödja och vilka en ska bojkotta. Etiska konsumtionsappar tillåter konsumenten att snabbt och enkelt se vilka märken som konvergerar med deras personliga åsikter. En av de populäraste konsumtionsapparna är Buycott, som ger användare möjlighet att visa sin ståndpunkt genom att gå med i bojkottkampanjer för att stödja olika frågor, som till exempel djurens rättigheter, grön energi eller förbud mot barnarbete. Konsumenter kan skanna produktkoder och lära sig mer om hur företag anpassar sig till frågor som konsumenten själv är engagerad i. Många gånger kan en användare också dela information om en produkt eller ett företag via sociala kanaler, se vad andra användare av systemet har valt att bojkotta och kommunicera sitt beslut direkt till företaget.

 

Vilken betydelse har dessa appar för marknadsförare?

De problem som etiska konsumtionsappar avser att lösa handlar bland annat om informationsasymmetri där företag konventionellt sett äger marknadsinformationen men också om att reducera komplexitet i konsumenters beslutsfattande och att öka transparensen som är inneboende i marknadsföringen.

 

Viktiga resultat i studien?

I min studie visar jag hur användare upplever både hinder och möjligheter i relation till de konsumtionsappar jag studerat. Jag pekar på möjligheter för marknadsförare att kombinera de olika funktioner och värden som erbjuds i dessa tekniska hjälpmedel för att öka möjligheterna för att sprida dem och skapa möjligheter för en mer hållbar konsumtion. Dessa möjligheter kan utvecklas genom att bland annat fördjupa förståelsen av de sociokulturella sammanhang som gör konsumtion av etiska konsumtionsappar meningsfull för konsumenter och skapar ett värde för dem i deras vardag.

Läs "Ethical consumption applications as failed market innovations: exploring consumer (non) acceptance of ‘quasi’ market devices" på Taylor & Francis online (extern länk)