Ny rapport om konsumtionens digitalisering

Digital teknik håller radikalt på att förändra vår konsumtionskultur. Appar, QR-koder och ständigt mer avancerade mobiltelefoner, samt de digitala spår användningen av dem lämnar efter sig skapar nya konsumtionsmönster. De omformar även vilka vi är som konsumenter. I forskningsprojektet Digcon – Digitaliseringen av konsumtionskulturen, har forskare undersökt den här utvecklingen.

Niklas Sörum, lektor vid Högskolan i Borås, ingår i forskargruppen. I den nya rapporten "Hur konsumtionen digitaliseras" finns populärvetenskapliga texter från projektet.