Coronakrisen synliggör ovärdig syn på ålderdom

Karin M Ekström och Johan Löfqvist i DN debatt om att äldre måste ses som subjekt med mänskliga behov och inte som objekt som bara matas och förvaras.

Äldreomsorgen har varit försummad under en längre tid, men covid-19-pandemin gör att det inte längre går att blunda för hur illa det faktiskt är.

Läs hela artikeln (extern sida).