Nytt projekt om digitala konsumentdata

I januari 2021 startar forskningsprojektet The role of digital consumer data in contemporary consumer culture: political, ethical and commercial implications. Niklas Sörum har beviljats forskningsmedel från Bromanska stiftelsen för forskning och företagande 2020. 

Projektet syftar till att undersöka vilken roll digitala konsumentdata spelar i den samtida konsumtionskulturen. AI-teknologier organiserar konsumentdata och utgör grunden för vardagliga konsumentupplevelser. Spårning och övervakning av konsumenters dagliga aktiviteter förändrar uppfattningen av konsumtion som en fråga om val och mer som resultatet av databaserade förutsägelser. Digitala data har politiska och etiska konsekvenser för konsumtion när det gäller makt, agens och kunskap. Det påverkar hur vi lever, vad vi vet och vad vi konsumerar och skapar oro med frågor som berör integritet och kontroll i relation till data om individer och grupper.

Projektet syftar till att kritiskt undersöka konsumenters kunskap om och reaktioner (positiva och negativa) på riktad marknadsföring och försök att göra deras digitala data tillgängliga för kommersiell verksamhet. Projektet kombinerar etnografiska (kvalitativa) metoder för att studera olika aspekter av konsumentdata.