Forum för bioekonomi

Den 20 april deltog Karin M Ekström på Forum för Bioekonomi – en del av Skogsnäringsveckan 2021.

Forumet är ett tillfälle för skogsnäringen, politiker och beslutsfattare att diskutera den cirkulära bioekonomins möjligheter och utmaningar.

På skogsindustrierna.se kan du ta del av programmet och sändningen i efterhand