Om nostalgi och konsumtion i GP

Date-parfymerna som slutade produceras i mitten av 00-talet säljs nu dyrt. Niklas Sörum, docent i företagsekonomi, intervjuas i Göteborgs-Posten om nostalgins koppling till konsumtion och marknadsföring. Nostalgiska Date-parfymer säljs dyrt, GP 230213