Insändare i DN

 Glashala gångbanor utgör ett stort hinder för att kunna röra sig fritt utomhus i den svenska vintern. Problemet med otillräcklig halkbekämpning av gångbanor behöver uppmärksammas och åtgärdas nu, skriver Karin M Ekström, professor i företagsekonomi och Johan Löfqvist, pensionerad kirurgöverläkare, i en insändare i Dagens Nyheter.

"Varför sköts inte gångbanor under vintertid?" Dagens Nyheter 2024-02-22