Naturskyddsföreningens rikskonferens och Sveriges museers vårmöte

Den 3 maj deltog Karin i Naturskyddsföreningens rikskonferens på Kulturhuset Spira i Jönköping under programpunkten: Hållbart mode - hur då? och diskuterade bland annat vad som driver klädkonsumtionen, hur konsumtionsmönstren kan brytas och hur klädkonsumtionen kan minska. Det är angelägna frågor som Naturskyddsföreningen belyser i en tid när klädkonsumtionens påverkan på miljön behöver uppmärksammas.

23 april hölls Sveriges Museers Vårmöte i Karlstad. Karin medverkade under programpunkten "En kunskapsfyr i kulturskymningen" och talade om marknadisering och mode på museer utifrån böckerna "Museum Marketization: Cultural Institutions in the Neoliberal Era" (2020) och "Marketing Fashion: Critical Perspectives on the Power of Fashion in Contemporary Culture" (2023).