Om kulturkonsumtion i årets konsumtionsrapport

Ett av ämnen i årets konsumtionsrapport är kulturkonsumtion. Med kapitlet "Kulturkonsumtion med fokus på konstutställningar – en fråga om klass snarare än ålder" hoppas Karin M Ekström väcka frågor och bidra till diskussion.  Konsumtionsrapporten ges ut i ett samarbete mellan Centrum för konsumtionsforskning (CFK) och Centre for Retailing
(CFR), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Niklas Sörum har ingått i redaktionsrådet för Konsumtionsrapporten, som ges ut av Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och initierades av Karin under hennes tid som föreståndare på CFK.

Läs rapporten: Hagberg, J. et al. (2024) Konsumtionsrapporten 2024. Göteborg: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet