Ny kriminologikurs ska hjälpa kommunerna att möta lagkrav på brottsförebyggande arbete

Högskolan i Borås startar en kurs i kriminologi med fokus på kommunala behov och ansvar. Kursen syftar till att rusta deltagare med verktyg för att effektivt planera och samverka kring brottsförebyggande åtgärder, särskilt med tanke på det ökade ansvaret som nyligen lagts på kommunerna enligt den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Genom att erbjuda en ingående förståelse för kriminologiska teorier och begrepp möjliggör kursen en kvalificerad analys och uppföljning av det brottsförebyggande arbetet. Kursens lärare består av erfarna kriminologer och jurister, där Charlotta Thodelius är kursansvarig, och kan erbjuda deltagarna en djupgående och relevant utbildning inom området.

– Kursen är utformad för att ge deltagarna en fördjupad förståelse för hur man kan tillämpa kriminologisk teori för att informera beslut om brottsförebyggande åtgärder på lokal nivå. Vi strävar efter att utrusta deltagarna med konkreta verktyg och strategier som kan användas i deras arbete som brottsförebyggare i kommunerna, säger Charlotta Thodelius, forskargruppledare för Polisiära studier vid Högskolan i Borås.

En central komponent i kursen är att stärka deltagarnas förmåga att samarbeta och samordna brottsförebyggande insatser inom sina respektive kommuner. Detta är av stor vikt med tanke på lagens krav på kommunal samordning av brottsförebyggande arbete. Dessutom fokuserar kursen på att utveckla deltagarnas förmåga att utföra brottsförebyggande analyser och skapa åtgärdsplaner baserade på kriminologisk teori.

Charlotta Thodelius igen:

– Genom våra seminarier ges deltagarna möjlighet att diskutera konkreta tillämpningar av den nya lagen och hur vi kan tillämpa kriminologiska begrepp i praktiken. Vi ser dessa diskussioner som en värdefull del av kursen, där deltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra.

Kursen erbjuds helt på distans och går på kvartsfart, vilket gör det möjligt även för de som exempelvis arbetar heltid i kommunal verksamhet att gå kursen. Förutom föreläsningar inkluderar kursen seminarier där deltagarna kan diskutera och utforska konkreta tillämpningar av den nya lagen och kriminologiska begrepp i praktiken.

Läs mer på kurssidan.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.