Kontakta oss

Forskning

Katarina Karlsson, akademichef, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Annelie Sundler, områdesansvarig Människan i vården

Forskarutbildning

Laura Darcy, studierektor
Lina Palmér, studierektor
Daniel Kristiansson, forskningshandläggare

Kommunikatör

Kristina Axelsson, kommunikatör på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Adress

Högskolan i Borås
Allégatan 1
501 90 BORÅS

Telefon

Tel +46 (0)33 435 40 00 (växel)

Besöksadress

Högskolan i Borås, E-byggnaden