Annelie Sundler

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4744

E-post: annelie.sundler@hb.se

Rumsnummer: D701

Signatur: AEJO

Annelie Sundler är professor i vårdvetenskap. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan hösten 2015. Mina forskningsområden är patient- och personcentrerad vård, kommunikation, bemötande, samt god och säker vård. Bedriver också pedagogisk forskning om undervisning och lärande inom vårdutbildningar. Arbetar idag inom ett flertal olika forskningsprojekt med nationella och internationella samarbeten. Har använt både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Min forskning har på olika sätt utgått från ett patientperspektiv på vård och hälsa, och inbegriper också existentiella frågor i vården. Jag började forska som kliniskt verksam sjuksköterska och disputerade 2008 med en avhandling om kvinnors erfarenheter av hälsa och sin livssituation efter en hjärtinfarkt. Som sjuksköterska har jag yrkeserfarenheter från hjärtsjukvård, medicinsk akutsjukvård och från vårdande av hjärt- och lungtransplanterade patienter.

Min sida på Research Gate

Uppdrag

 • Vetenskaplig ledare för forskningsområdet Människan i vården
 • Vice ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU)
 • Högskolan i Borås representant för Vårdforskning i Samverkan (ViS) i Västra Sverige
 • Forskargruppsledare för forskargruppen Tillämpad vård- och kommunikationsforskning
 • Editorial Board Member i BMC Nursing

Handledare för följande doktorander, numera disputerade doktorer

 • Ida Kleye (2023)
 • Tanja Gustafsson (2023)
 • Agnes Olander (2023)
 • Malin Östman (2020)
 • Jessica Höglander (2019)
 • Margaretha Larsson (2014)
 • Julia Bäck, Göteborgs universitet
 • Sanela Huskic Beslic, Högskolan i Skövde

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Mitt hjärta, mitt liv: Kvinnors osäkra resa mot hälsa efter en hjärtinfarkt

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper