Kandidatutbildning

Kemiingenjör – tillämpad bioteknik

Gränslandet mellan biologi och teknik krymper och de båda områdena utvecklas snabbt. Detta skapar stora möjligheter för en kemiingenjör och är samtidigt en spännande utmaning. Kanske kommer du att arbeta med den viktiga uppgiften att skapa ett uthålligt samhälle och minska Sveriges oljeberoende? Varför inte en framtida forskarkarriär där du som doktorand ingår i någon av våra framgångsrika forskargrupper som arbetar med biobränslen och biopolymerer? Spännande arbetsuppgifter finns också inom olika branscher såsom läkemedelsindustrin och inom livsmedel, vattenrening, miljö m.m. Kemiingenjör – tillämpad bioteknik

Energiingenjör
Om du i framtiden vill arbeta med energifrågor så kommer denna utbildning att öppna dörrarna till många spännande utmaningar. Centrala arbetsuppgifter för dig som energiingenjör kommer att vara energieffektivisering och introduktion av nya uthålliga energisystem med hänsyn till miljö och ekonomi.

Energiingenjören måste vara mångsidig. Detta påverkar självklart utbildningens upplägg. Utbildningen är också influerad av den starka forskning som bedrivs vid högskolan med fokus mot energiåtervinning. Energiingenjör