Var med och utveckla
ett hållbart samhälle

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Gränslandet mellan biologi och teknik krymper och de båda områdena utvecklas snabbt. Detta skapar stora möjligheter och är samtidigt en spännande utmaning, då kemi- och bioteknik finns med i många viktiga samhällsfunktioner.
För dig som kemiingenjör finns det många spännande arbetsuppgifter i både små och stora företag inom bland annat bioteknik-, material-, livsmedel-, processindustrin samt inom miljöområdet och forskningen.

I utbildningen får du möjlighet att utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper. Redan i första kursen introduceras du i bioteknikens värld. Och under det första året lär du dig grunderna i kemi, matematik samt grundläggande kurser i energiteknik. Under det andra året fördjupar du dina kunskaper inom kemi, kemiteknik och bioteknik.

Tredje året läser du spetskurser varav flera är i projektform. Genom studiebesök på exempelvis energiföretag, reningsverk och forskningsinstitut, får du komma i kontakt med ditt framtida yrke och träffa yrkesverksamma ingenjörer. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som genomförs ute på företag eller kopplat till pågående forskningsprojekt.

I ditt framtida yrke kan du ha en arbetsledande roll, arbeta med projektledning eller delta i utvecklingen av nya produkter och analysmetoder. Eftersom du också får en examen som är internationellt gångbar har du även möjlighet att arbeta utomlands. Eller varför inte läsa vidare på avancerad nivå och satsa på en forskarkarriär.

Utlandsstudier eller praktik
Under vårterminen i årskurs tre har du möjlighet att studera utomlands. Du har möjlighet att:

• ansöka om Erasmus praktik-stipendium
• ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
• ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Arbetsmarknad

Som utexaminerad kemiingenjör kan du arbeta som projektledare eller ha en arbetsledande roll. För den utåtriktade kan försäljning eller tekniskt säljstöd vara en karriärväg. Du kan också arbeta som driftsingenjör, till exempel på en biogasanläggning, och då ansvara för att produktionen fungerar som den ska. Många kemiingenjörer arbetar också som laboratorieingenjörer på analysföretag eller som processingenjörer exempelvis på vattenreningsverk.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Kemiingenjörsbranschen är väldigt bred, det finns så många olika jobb att välja mellan.

Samira, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.