För dig som vill arbeta med
hållbar samhällsutveckling

Energiingenjör

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av att arbeta med två av vår tids stora utmaningar – klimat och energi. Här får du de kunskaper och verktyg som efterfrågas på en arbetsmarknad som ständigt utvecklas. Utbildningen innehåller även en arbetsförlagd praktikperiod.

Utbildningen fokuserar på samhällets energisystem, värme och eldistribution, och då framför allt i städer och i byggnader. I utbildningen varvas teori med praktiska inslag såsom laborationer, praktikperiod och användning av moderna dataprogram. Detta ger dig en god förståelse för framtidens utmaningar och lösningar inom området hållbar energiförsörjning. Genom studiebesök kommer du även i kontakt med ditt framtida yrke och får träffa yrkesverksamma ingenjörer.

Under utbildningen ligger stort fokus på förnybar el- och värmeproduktion, bostäders och fastigheters energiförsörjning, ventilation och innemiljö, samt energieffektivisering. Vi fokuserar även på det moderna elnätets uppbyggnad och drift, med säkra, effektiva och miljövänliga leveranser av el till samhället och på framtidens decentraliserade eldistribution i form av smarta elnät. I dag ser vi en allt större grad av integration av värme-, och eldistribution. Den som har kunskaper inom båda dessa områden har därför stora fördelar på arbetsmarknaden.

Utlandsstudier

Studier eller praktik utomlands
- Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
- Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
- Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Arbetsmarknad

Efter examen kan du arbeta som konstruktör och teknikutvecklare, energikonsult eller som projektledare. En del energiingenjörer väljer att arbeta med miljöfrågor och andra arbetar med marknadsföring och teknisk försäljning. Det sker ofta i en internationell miljö.

Din energikompetens kommer att ge dig möjlighet att arbeta inom många olika sektorer. Bygg- och fastighetsbranschen behöver energikunnande när det gäller ventilation, uppvärmning och kyla. El- och fjärrvärmeproduktion erbjuder många olika typer av arbetsuppgifter. Förnyelsebar elproduktion från vindkraft och solceller, är båda under stark utbyggnad, och kommer att behöva kompetensen från energiingenjörer under många år framöver.

Energiingenjörsprogrammet har ett väletablerat samarbete med företag i branschen. Många av företagen erbjuder bland annat praktikplats och möjlighet till handledning av examensarbete. Företagen som medverkar i samarbetet är:

  • AFRY
  • Bengt Dahlgren AB
  • Borås Energi och Miljö
  • Elektrokyl Energiteknik AB
  • Energija Konsulterande Ingenjörsbyrå AB
  • Kungälvs Rörläggeri AB
  • Renova
  • Vinnergi