För dig som vill arbeta med
hållbar samhällsutveckling

Energiingenjör 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av att arbeta med två av vår tids stora utmaningar – klimat och energi. Här får du de kunskaper och verktyg som efterfrågas på en arbetsmarknad som ständigt utvecklas. Utbildningen innehåller även en arbetsförlagd praktikperiod.

Utbildningen fokuserar på samhällets energisystem, värme och eldistribution, och då framför allt i städer och i byggnader. I utbildningen varvas teori med praktiska inslag såsom laborationer, praktikperiod och användning av moderna dataprogram. Detta ger dig en god förståelse för framtidens utmaningar och lösningar inom området hållbar energiförsörjning. Genom studiebesök kommer du även i kontakt med ditt framtida yrke och får träffa yrkesverksamma ingenjörer.

Under utbildningen ligger stort fokus på förnybar el- och värmeproduktion, bostäders och fastigheters energiförsörjning, ventilation och innemiljö, samt energieffektivisering. Vi fokuserar även på det moderna elnätets uppbyggnad och drift, med säkra, effektiva och miljövänliga leveranser av el till samhället och på framtidens decentraliserade eldistribution i form av smarta elnät. I dag ser vi en allt större grad av integration av värme-, och eldistribution. Den som har kunskaper inom båda dessa områden har därför stora fördelar på arbetsmarknaden.

Intervju med tidigare studenten Ida

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.