För dig som vill arbeta med
hållbar samhällsutveckling

Energiingenjör

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av att arbeta med två av vår tids stora utmaningar – klimat och energi. Här får du de kunskaper och verktyg som efterfrågas på en arbetsmarknad som ständigt utvecklas.
Utbildningen fokuserar på samhällets energisystem, värme och eldistribution, och då framför allt i städer och i byggnader. I utbildningen varvas teori med praktiska inslag såsom laborationer, praktikperiod och användning av moderna dataprogram. Detta ger dig en god förståelse för framtidens utmaningar och lösningar inom området hållbar energiförsörjning. Genom studiebesök kommer du även i kontakt med ditt framtida yrke och får träffa yrkesverksamma ingenjörer.

Under utbildningen ligger stort fokus på förnybar el- och värmeproduktion, bostäders och fastigheters energiförsörjning, ventilation och innemiljö, samt energieffektivisering. Vi fokuserar även på det moderna elnätets uppbyggnad och drift, med säkra, effektiva och miljövänliga leveranser av el till samhället och på framtidens decentraliserade eldistribution i form av smarta elnät. I dag ser vi en allt större grad av integration av värme-, och eldistribution. Den som har kunskaper inom båda dessa områden har därför stora fördelar på arbetsmarknaden.

Studier eller praktik utomlands
- Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
- Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
- Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Utlandsstudier
Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Efter examen kan du arbeta som konstruktör och teknikutvecklare, energikonsult eller som projektledare. En del energiingenjörer väljer att arbeta med miljöfrågor och andra arbetar med marknadsföring och teknisk försäljning. Det sker ofta i en internationell miljö.

Din energikompetens kommer att ge dig möjlighet att arbeta inom många olika sektorer. Bygg- och fastighetsbranschen behöver energikunnande när det gäller ventilation, uppvärmning och kyla. El- och fjärrvärmeproduktion erbjuder många olika typer av arbetsuppgifter. Förnyelsebar elproduktion från vindkraft och solceller, är båda under stark utbyggnad, och kommer att behöva kompetensen från energiingenjörer under många år framöver.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Det är intressant, givande och roligt. Jag har blivit bra på att lösa problem och arbeta i projekt. Utbildningen ger mycket bred och nyttigt kunskap inom energiområdet som kommer användas i arbetslivet.

Lisa, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.