PICTA - PreHospital ICT Arena

PICTA - PreHospital ICT Arena

Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom sjukvården. Prehospital ICT Arena arbetar med hela vårdkedjan, från att någon behöver hjälp till dess att patienten hamnat rätt. Det kan vara att patienten körs till sjukhus, överförs till primärvård eller kan vara kvar i hemmet.