0% waste 100% circular textile- and apparel value chains

0% waste 100% circular textile- and apparel value chains

Projektet använder sig av ett holistiskt system som fokuserar på att sammanföra tekniska och mänskliga system. Genom att skala upp, skala brett och skala djupt, enligt det ramverk som J.W. Connell Foundation utvecklat för innovation i sociala system, så utforskar projektet hur Internet of Things, Industry 4.0, digitala verktyg för design och försäljning, och integration av användare, kan användas för att driva innovation i sociala system.

Projektet är brett i sin omfattning och stödjer de Globala målen nummer 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, och 12. Hållbar konsumtion och produktion. När steg tre av Utmaningsdriven innovation är klart, kommer en tillämpad lösning ha utforskats, demonstrerats, analyserats, och utvärderats av användare inom textil- och modeindustrin. Det kommer stödja nya riktningar för att skala positiv social påverkan och en miljömässigt och kulturellt regenererande cirkulär ekonomi.