AI driven Mobility

AI driven Mobility

Högskolan i Borås ingår via Centrum för Digitalisering och forskargruppen inom Industriell Ekonomi i det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden och det nu pågående projektet AI Driven mobility. Drive Swedens AI-strategi identifierar ett antal områden som kan utvecklas till ny forskning och nya innovationsprojekt och AI-driven mobilitet har som mål att förvandla dessa områden till konkreta projekt och lösningar. AI-strategin lyfter också ett generellt behov av att öka kunskapen om AI och understryker vikten av att se till systemperspektivet inom mobilitetsområdet, två perspektiv som också kommer att behandlas av projektet.

Programmets idé är att aktörer från olika delar av samhället samlas för att gemensamt identifiera utmaningar och möjligheter, bygga ny kunskap och skapa nya mobilitetslösningar med hjälp av AI. Programmet bygger på ett aktivt deltagande från alla parter och framgångsfaktorer för arbetet kommer att vara en behovsdriven ansats, korskoppling av kompetenser och uppkoppling mot befintliga resurser. Detta strategiska projekt betraktas som en första fas i ett långsiktigt arbete. Projektet kommer att ledas i ett nära samarbete mellan SIP Drive Sweden och AI Sweden.

Illustration av de globala målen. Nummer 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Nummer  11, Hållbara städer och samhällen. Nummer 13, bekämpa klimatförändringarna.

Kontakt

För frågor om projektet vänligen kontakta Jonas Waidringer vid Högskolan i Borås eller Marie Karlsson, projektledare Drive Sweden.