Ålder och samsjuklighet vid hjärtstopp

Ålder och samsjuklighet vid hjärtstopp

Ett avhandlingsprojekt som belyser betydelsen av samsjuklighet och hög ålder för chansen att överleva vid hjärtstopp utanför och på sjukhus.