Använda ascomycet svampar för att odla fisk

Använda ascomycet svampar för att odla fisk

Huvudsyftet med projektet:
- Formulering av lämplig regnbågsöringdiet med encellsprotein (trådformiga svampar: neurospora intermedia)
- Undersökning av nyformulerad diet med enskilda cellproteiners effekt på fiskfunktioner inklusive: tillväxt, köttkomposition och tarm mikrobiota av regnbågsöringen.

Arbetet ska utföras av en gästdoktorand (Sajjad Karimi) och alla kostnader för
tillsyn och laboratoriekostnader vid Högskolan i Borås och SLU kommer att täckas av universiteten. Denna ansökan ska täcka en del av de analytiska kostnaderna som nämns i projektbeskrivningen.