Arbetsterapeuters uppfattningar om välfärdsteknik för personer med demens

Arbetsterapeuters uppfattningar om välfärdsteknik för personer med demens

Specifikt kommer detta projekt att samla in synpunkter från arbetsterapeuter (som förskrivare av välfärdsteknik, VT) angående deras beredskap, men också acceptansnivåer för VT som syftar till att hjälpa personer med demens och deras anhöriga.