Återvinning av polymerer

Återvinning av polymerer

Många polymerprodukter kan inte återvinnas med enbart mekaniska processer på grund av deras komplexa struktur och innehåll av olika föroreningar. Detta gäller även homogena polymerströmmar. Inom detta projekt ska en plattform etableras som underlättar återvinningen genom att bryta ner polymererna i sina beståndsdelar, så kallad feedstock recycling.

För att realisera detta så initieras en nationell samverkan av aktörer i olika delar av värdecirkeln. Dessa aktörer representerar forskning, teknikleverantörer, materialanvändare och myndigheter.

Inom projektet ska

  • En kartläggning av möjliga processer och tillgängliga utrustningar genomföras
  • En metod för att underlätta teknologi och metodval för återvinningen utvecklas
  • Återvinningsmarknaden för feedstock recycling utvärderas
  • En långsiktig verksamhetsmodell för plattformen utvecklas